شاه متواضع و درمانگر بلامنازع وجود خود را بشناسید

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 18 ثانیه

هوشیاری، شاه وجود شماست و اگر بخواهیم یک جز از وجود شما را به عنوان مقدس ترین و شگفت انگیز ترین بخش نام ببریم (که تمام علم و تمام آفرینش در توصیف آن عاجز است)، باید بدون مکث، نامی از هوشیاری ببریم. با این وجود، این شاه، بسیار متواضع است ! هوشیاری همان چیزی است که در سیستم چاکراها از آن به عنوان چشم سوم نام برده میشود که قطعا از قدرتهای شگفت انگیز آن زیاد شنیده اید. بد نیست بیشتر با آن آشنا شوید.

هوشیاری، شاه متواضع

هوشیاری، تنها چیزی است که باعث میشود هر چیز دیگری در زندگی شما تجربه شده و هستی پیدا کند. وقتی شما به چیزی هوشیار نیستید، آن چیز گویی عملا برای شما و در دنیای شما وجود ندارد. از طرف دیگر، حتی اگر یک درد کوچک، وارد پهنای هوشیاری شما شود، تمام زندگی شما را حتی اگر ذاتا بهشت باشد، دردناک میکند. هوشیاری یک شاه تمام عیار است، با این وجود، بسیار متواضع است. آنقدر متواضع که بسیاریها در تمام طول عمر خود، هرگز آنرا نمیبینند. زیرا هوشیاری، خود مانند یک ظرف تو خالی و شفاف است که وقتی روی چیزی متمرکز میشوید، گویی خود متواضعانه غیب میشود و به چیزهای دیگر اجازه دیده شدن میدهد !

هوشیاری، شاه درمانگر

این شاه در عین تواضعش، درمانگر هرچیزی است. هیچ چیزی وجود ندارد که با هوشیاری درمان نشود. اگر هرکاری را هوشیارانه انجام دهید، هوشیاری مانند یک چراغ روی آن افتاده و آنرا طوری کنترل میکند که باعث رشد شما شود. آیا تابحال به یک تیک عصبی ناخودآگاه هوشیار شده اید ؟ گویی تا زمانیکه حواستان به آن نیست، عمل میکند اما به محض اینکه نور هوشیاری را به روی آن میتابانید، متوقف و درمان میشود. هوشیاری هرچیزی را درمان میکند. کافیست هوشیاری خود را افزایش دهید.

مثلا اگر به سیگار اعتیاد دارید، کافیست از این لحظه، هرچقدر میخواهید سیگار بکشید، اما هوشیارانه سیگار بکشید. هوشیارانه درلحظه باشید و بدون هیچ فکر اضافی و یا حتی قضاوت کردن، فقط همه چیز را حس کنید. ورود دود به سینه خود را حس کنید و حتی بوهایی که تجربه میکنید را حس کنید. با مدتی تنظیم نور هوشیاری بر این رفتار، خواهید دید که حس و علایق شما نسبت به سیگار تغییر کرده است و از آن بدتان می آید. از هوشیاری برای درمان پرخوری یا اعتیاد های دیگر نیز به سادگی میتوانید استفاده کنید. بله، این سیستم وجودی تماما هوشمند است و اگر افسار آنرا به دست هوشیاری بدهید و دخالت دیگری در آن نکنید و شاهانه به تخت هوشیاری تکیه کنید، شاه خودش همه چیز را اصلاح خواهد کرد.

هوشیاری به صورت ساده، یعنی ناظر بودن بدون فکر. هوشیاری با مدیتیشن تقویت میشود. برای اینکه دقیقا مفهوم هوشیاری را متوجه شوید و آنرا با فکر کردن یا علم داشتن اشتباه نگیرید، به مقاله صوتی مربوط به مدیتیشن مراجعه کنید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع