از قدرت بینهایت سکوت استفاده کنید

زمان لازم برای مطالعه : 34 ثانیه

سکوت معلمی اسرار آمیز برای ثانیه های زندگیست. به سادگی میتوانید سطح رشد یک فرد را از میزان سکوتهایش تشخیص دهید. اما به راستی چه قدرتی در سکوت نهفته و چرا اینقدر مهم است ؟

قدرت اسرار آمیز سکوت

قدرت و سطح انرژی ارتعاشی بالایی در سکوت وجود دارد و این موضوع برای کسانی که حتی یکبار تجربه اش کرده باشند، به یک اعتیاد و عادت همیشگی تبدیل خواهد شد. سکوت راه فهم زبان خلقت و اسرار آفرینش است. زمانی که ذهن خود را آرام میکنید و زندگی خود را در سکوت پیش میبرید، الهامات بیشتر میشوند، خلاق تر میشوید، قدرت بیشتری پیدا میکنید و مسیرهای خاصی برای شما نمایان میشوند.(کاملترین مقاله اختصاصی جذب و تاثیر گذاری متافیزیکی توسط قدرت امواج ارتعاشی فکری)

وقتی از سکوت حرف زده میشود، منظور یک سکوت تمام عیار درونی است. یک ثبات و آرامش مطلق. در زمانهایی که از هر راه حلی نا امید شده و هرچیزی به روی شما بسته میشود، سکوتی تمام عیار راه حل بسیار ویژه ایست که دوباره کنترل همه چیز را به دست شما باز میگرداند. سکوت سمبل و نماد بینهایت است. اگر رویای بینهایت شدن در ذهن دارید، به جرات میتوان گفت ابزاری قدرتمند تر از سکوت ندارید، پس به آن توجه ویژه تری داشته باشید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع