اهميت تأمين نيازهاي ابتدايي براي تسريع رشد، به نيازهاي ابتدايي خود توجه کنيد


کماکان افرادي وجود دارند که در گوشه ذهن خود، نيازهاي ابتدايي يا غريزي خود را کم‌ارزش و يا حتي پليد مي‌شمارند. برچسب‌هايي مانند نيازهاي حيواني، غريزي، يا ساير برچسب هايي که مقداري بار معنايي منفي در خود حمل ميکنند، در صحبتهاي چنين افرادي شنيده ميشود. اما آيا واقعاً اين نيازها کم‌ارزش هستند ؟

هيچ ‌نيازي حيواني نيست !

اولين چيزي که در اين مقاله بايد به آن اشاره شود اين است که هيچ ‌نيازي حيواني نيست. الصاق برچسب‌هاي منفي به روي نيازهاي پايه و ابتدايي خود را متوقف کنيد. در بسياري از فرهنگ‌ها، يک بار معنايي منفي به برخي نيازها افزوده شده و در نتيجه در روند رشد افراد، اين بار معنايي منفي نسبت به برخي نيازها، در ضمير ناخودآگاه شان نهادينه مي‌شود. به همين علت بايد بسيار توجه کنيد که اين برنامه‌ريزي‌هاي مسموم، روي ذهن شما نصب نشده باشند زيرا مانع تبديل شما به يک انسان رشد يافته در همه ابعاد خواهند شد.(مقاله اختصاصی برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه توسط خود هیپنوتیزم)

به نيازهاي ابتدايي خود اهميت دهيد

حتي تأمين ابتدايي‌ترين نيازهايي که آنها را حيواني ناميده ايد، يک گام بسيار بزرگ در جهت رسيدن شما به سطوح بالاتر رشد است. يک ميان‌بر بسيار سريع و يک ترفند براي رشد اين است که نيازهاي ابتدايي خود را کاملا تأمين کنيد. دراين‌صورت خواهيد ديد که به صورت ناخودآگاه، بخش بزرگي از افکار روزمره شما به سمت رشد بيشتر و عميق‌تري معطوف شده است. تا زماني که نيازهاي ابتدايي شما تامين نشده باشند، چه بسا رشد شما سخت‌تر انجام گيرد زيرا چه بسا بخش بزرگي از انرژي شما، براي تأمين نيازهاي ابتدايي متمرکز و صرف شود. زماني‌که يک فرد نيازهاي ساده خود را تأمين مي‌کند است که به فکر خواهد افتاد که بيشتر و بيشتر رشد کرده و به سمت سطوح بالاتر انرژي و رشد فردي حرکت کند. ازاين‌رو بايد تأکيد کرد که نيازهاي ابتدايي شما بسيار پراهميت هستند.(مقاله اختصاصی کاملترین مرجع ارتباط با غول درون یا ضمیر ناخودآگاه)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع