لحظه حال، برآیند تمام تصمیمات گذشته شما و آینده، برآیند حال و همین لحظه شما خواهد بود


در این لحظه شما در حال خواندن این مقاله هستید، زیرا لحظاتی پیش تصمیم گرفتید آن را مطالعه کنید. این تصمیمات گذشته شماست که وضعیت شما در لحظه حال را، هر طور که هست(خوشایند یا ناخوشایند)، رقم زده است.

وضعیت شما در این لحظه، برآیند تصمیمات گذشته، و آینده برآیند لحظه حال شما خواهد بود

برآیند تصمیمات شما در گذشته، چیزی است که در حال حاضر و در این لحظه تجربه می‌کنید. دقیقا با منطق مشابهی، تصمیمات شما در لحظه حال، آینده شما را رقم خواهند زد. این، اساس قانون کارما است که احتمالا به گوش شما خورده است. مشکل از جایی آغاز میشود که افراد، تصمیمات خود در این لحظه را هوشیارانه نمیگیرند و در نتیجه آینده خود را اتفاقی رقم می‌زنند.

کافیست برای چند لحظه، به افکاری که از ذهن شما عبور می‌کند دقت کنید. افکاری کاملاً آشفته و پراکنده، که با عبور هر کدام از ذهنتان، معمولاً احساسات مرتبط با آنها را نیز از درون تجربه میکنید. اکنون کافی است یک سوال را از خود بپرسید : ” آیا هوشیار هستید که همین ذهن آشفته می‌تواند آینده‌ای آشفته و متناظر با خود را برای شما رقم بزند ؟! آیا آمادگی پذیرش رویدادهایی آشفته که حاصل وضعیت فکری آشوبناک فعلیتان است را دارید ؟ “.

به همین علت است که داشتن ذهنی بدون فکر و آرام این‌قدر اهمیت پیدا می‌کند. ذهنی که فقط افکاری از آن عبور میکند، که شما آنها را انتخاب کرده‌اید. ممکن است چنین وضعیتی برای شما در حال حاضر کاملاً عجیب به نظر برسد و از خود بپرسید که آیا می‌توان ذهنی بدون فکر ایجاد کرد یا افکار را به صورت ارادی انتخاب کرد؟ پاسخ مثبت است. زمانی که با انجام تمارینی مانند مدیتیشن یاد بگیرید چگونه ذهن خود را بدون فکر کنید، و فقط افکاری را عبور دهید که خود، آگاهانه آنها را انتخاب کردید، آنجاست که شما عملاً می‌توانید آینده خود را آنطور که میخواهید رقم بزنید. (مقاله اختصاصی کاملترین مرجع جذب و تاثیر گذاری متافیزیکی، چطور ارتعاشات فکری قدرتمند ارسال کنید ؟)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع