خوابهایتان را فراموش میکنید ؟ خواب نمیبینید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 55 ثانیه

همه انسانها خواب میبینند اما اگر فکر میکنید اصلا خواب نمیبینید، احتمالا به این دلیل است که خوابهای خود را از یاد میبرید.

خواب مراحل مختلفی دارد. یکی از این مراحل، REM نامیده میشود(Rapid Eye Movement). این مرحله، مرحله ایست که در آن خوابهای شما بسیار واضح میشوند. با این وجود خوابها فرار هستند به همین علت معمولا از خاطر میروند.(چگونه چیزی که از ذهنتان رفته را به یاد بیاورید ؟)

چرا مهم است خوابهای خود را به یاد بیاورید ؟

در بسیاری از مواقع، خوابها پیغامهایی از سوی ضمیرناخودآگاه هستند و شناخت بسیار عمیقی از ذهنتان به شما خواهند داد. شما در خواب نمادهایی را خواهید دید که دارای معنا هستند و با یادگیری نحوه تعبیر آنها، خواهید توانست زندگی خود در بیداری را نیز بهبود بخشید. همچنین خواب یک راه ارتباطی با ضمیر ناخودآگاه است پس به خاطر آوردن و یادگیری نحوه تعبیر آن، گامی بزرگ در جهت شناخت ضمیر ناخودآگاهتان خواهد بود.

نکاتی برای یاد آوری بهتر خوابها

  1. یادداشت کنید : اگر مثلا از کابوسهای تکرار شونده رنج میبرید یا نیمه های شب، بدون اینکه به خاطر آورید چه خوابی دیدید، بیدار میشوید، داشتن یک دفترچه یادداشت کنار تخت، میتواند پیشنهاد خوبی برای بهتر به یاد آوردن خوابهای شما باشد. نوشتن خوابها یک پیغام و تلقین به ذهن شماست که بصورت ضمنی اعلام میدارد خوابها، برایتان مهم هستند.
  2. طولانی تر بخوابید : در طی یک شب، ما چندین بار روند مراحل خواب را طی میکنیم. اگر طولانی تر بخوابید، مرحله REM نیز طولانی تر شده و بنابراین شانس به خاطر آوردن خواب برای شما بیشتر خواهد شد. اگر در نیمه های مرحله REM بیدار شوید، احتمالا خواب خود را به یاد خواهید آورد.
  3. آرامتر بیدار شوید : وقتی میخوابید، ضمیر ناخودآگاه شما فعال شده و خودآگاه شما غیر فعال میگردد. وقتی بیدار میشوید، کنترل ذهن شما دوباره به دست ضمیر خودآگاه می افتد به همین علت مهم است که این فرآیند را به آهستگی انجام دهید تا خوابهای خود را ساده تر به یاد آورید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع