آیا قانون جذب مطابق میل شما عمل نمیکند ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 20 ثانیه

بسیاری ها از من سوال میکنند برای رسیدن به چیزی که آنرا میخواهم، طبق قانون جذب، چقدر باید صبر کنم ؟ روزانه چند دقیقه تمرین کنم ؟ چندبار تصور کنم ؟ چطور سریعتر بدست بیاورم ؟!

قانون جذب همواره در سطح متافیزیکی عمل میکند و فعال است، اما اگر این قانون در زندگی شما، آنطور که میخواهید عمل نمیکند، وقت آن است چیزی را به شما بگویم که تقریبا هیچ کجا نشنیده اید و مانع اصلی رسیدن به خواسته ها توسط قانون جذب است.

ابعاد انرژی و متافیزیکی این جهان غیر قابل فریب است

ابعاد انرژی و ماورایی این زندگی و کائنات، هرگز قابل فریب نیست. جهان انرژی، اصلا با کلمات، رفتارها، تصورات مثبت، تخیلات و افکار مثبت شما کاری ندارد، فقط به چیزی که هم اکنون “هستید” کار دارد. اصلا کاری ندارد که روزانه چند ساعت فکر و تصویر سازی مثبت میکنید. بلکه جهان متافیزیکی، با این کار دارد که اکنون، حقیقتا چگونه “هستید” و چه “احساسی” دارید و خود را لایق چه میدانید. با این کار دارد که هدف شما از انجام آن کار تقلید و نقش بازی کردن است یا کاملا خالصانه و حقیقی. به همین علت است که هیچوقت قانون جذب برای شما عمل نکرده است. و احتمالا این نکته بسیار بنیادی را، در هیچ کجا غیر از قدرت نامحدود نشنیده اید.

کسی که مدام تلاش میکند، مدام تصویر سازی مثبت میکند، با این هدف که “چیزی را بدست بیاورد که در سطح ناخودآگاه خود را لایق آن نمیداند”، به سادگی توسط جهان انرژی، شناسایی میشود و به همین علت اصلا نخواهد توانست رشدی را تجربه کند.

دقیقا به همین علت است که قانون جذب برای شما عمل نمیکند. جهان در ابعاد انرژی خود اصلا قابل فریب نیست. شما نمیتوانید وانمود کنید خوشحال هستید تا رویدادهای مثبت را جذب کنید. وقتی هر روز بصورت مداوم و در اوج نیاز، تصورات مثبت میکنید تا رویداد مورد نظر خود را جذب کنید، جهان اصلا با کارها و افکار شما کاری ندارد و هرچقدر هم که تلاش،تصویر سازی مثبت و فکر مثبت کنید، رویداد خاصی رخ نخواهد داد. کائنات فقط به این دقت میکند که شما در اعماق وجود خود، چه “هستید” و خود را عمیقا لایق چه چیز “میدانید” و چه احساسات “حقیقی و خالصانه” ای دارید.

مثلا کسی که هر روز ساعتها تصویر سازی مثبت میکند و مدام دنبال راه حل و نکات دقیق نحوه استفاده از قانون جذب است، یک پیغام ضمنی را به جهان میرساند : “من، خود لایق آنچه میخواهم نیستم و میخواهم با استفاده از تکنیک قانون جذب، آنچه لایقش نیستم را بدست بیاورم !”

بله، جهان انرژی غیر قابل فریب است. امواج و ارتعاشات فکری شما باید خالص و حقیقی باشند….مقاله اختصاصی زیر، تنها مرجعی است که به شما آموزش میدهد چطور امواج و ارتعاشات فکری قدرتمند و خالص تولید کنید.

(چگونه با تولید امواج فکری و ارتعاشی، تغییرات و رویدادهای فیزیکی را در این جهان ایجاد کنید)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع