آیا هرکس بازتاب کارهایش را در همین جهان خواهد دید ؟


آیا هرکس بازتاب کارهایش را در همین جهان خواهد دید ؟

این سوال، یکی از سوالاتی است که بسیاری ها در ذهن خود دارند. ممکن است کسی نسبت به شما بدی کرده باشد یا اینکه خود، اشتباهی در گذشته خود کرده باشید. اما آیا این رفتارها در آینده شما تاثیر دارند ؟ بد نیست از دیدگاه متافیزیکی به آن بپردازیم.

فقط تو، خالق زندگی خود هستی

از دیدگاه متافیزیکی و انرژی، سطح ارتعاشی و نوع امواج فکری شماست که در هر لحظه باعث ورود شما به یک واقعیت موازی متناظر میشود و آینده شما را رقم میزند. در حقیقت شما خود، خالق آینده خود هستید و تمام رویدادها، انسانها و شرایطی که در آینده شما پیش می آید، توسط هوشیاری یا Consciousness شما خلق شده و مقابل چشمانتان به شکل فیزیکی ظاهر میشود. همانطور که در خواب، ذهن شما رویدادها و افراد را میسازد، در بیداری نیز هوشیاری شما، بر اساس سطح و نوع انرژی ارتعاشی افکارتان، رویدادها، افراد و وقایع فیزیکی را در مقابل شما پدید می آورد.(چطور با استفاده از امواج ارتعاشی مغز، رویدادهای فیزیکی مطلوب را در زندگی خود خلق کنید ؟)

آیا از دیدگاه متافیزیکی، هرکس نتیجه کارهای خود را در همین جهان خواهد دید ؟

پاسخ مثبت است، اما نه به شکلی که اکنون تصور میکنید. بگذارید کمی بیشتر توضیح دهم :

تنها کسی که خالق آینده شماست، خود شما هستید. از دیدگاه متافیزیکی، تنها کسی که خالق تمام جهان بیرون، تجربه شما در مسیر زندگی و رویدادهای ادامه زندگی شماست، خود شمایید.

شما با سطح ارتعاشات و انرژی احساسی درون خود، ادامه رویدادها، وقایع و حتی افرادی که با آنها مواجه خواهید شد را میسازید و به همین فقط علت وضعیت ارتعاشی و احساسات درونی خود شماست که بسیار اهمیت دارد.

ممکن است حس کنید منظورم این است که چندین سال طول میکشد که شما بازتاب کارهای خود را ببینید، اما در حقیقت، به محض اینکه کاری انجام دهید که فرکانسهای ارتعاشی درونی شما را به هر سمتی تغییر دهد، از لحظه آتی(نانو ثانیه بعدی)، شما وارد واقعیت موازی متناظر با آن فرکانس ارتعاشی خواهید شد. هیچ وقفه ای وجود ندارد !

اما نکته مهم اینجاست : “جهان نسبی است ! چیزی که از دیدگاه یک نفر ظلم مطلق به شمار می آید، از دیدگاه فرد دیگر، عدالت محض است. در این شرایط چه میشود !؟”

کماکان شما خالق زندگی خود هستید. مهم حسی است که از عمیق ترین بخشهای وجودتان به خود دارید. آیا فکر میکنید اشتباه کرده اید ؟ آیا فکر میکنید شما فرد “خوب” بوده اید و ارزشمند هستید و طرف دیگر را مقصر میدانید ؟

اشتباه نکنید، منظور من گلایه های هر فرد از دیگران نیست زیرا ما همواره دیگران را مقصر همه چیز میدانیم و خود را تبرئه میکنیم ! منظور من این است که در اعماق وجودتان، چه حسی نسبت به خودتان دارید ؟ همان حس باعث تغییر فرکانس های ارتعاشی وجودی شما و رقم زدن ادامه زندگیتان خواهد شد و ذهن شما کم کم رویدادهای مواجه با آن فرکانس ارتعاشی را در مسیر هوشیاری شما ظاهر خواهد کرد.

نکته جالب درباره جهان متافیزیکی و ابعاد انرژی جهان این است که فریب دادن آن، غیر ممکن است. بنابر این اگر از دیدگاه خودتان اشتباهی کرده اید، یا اینکه میتوانید کاری کنید تا انرژی ارتعاشی خود را برای ادامه زندگی افزایش دهید، آنرا انجام دهید. این کار میتواند یک معذرت خواهی، یا جبران کردن باشد. با اینکار شما دوباره سطح انرژی ارتعاشی خود را، بالا خواهید برد که مستقیما در آینده شما تاثیر مثبت دارد. بنابر این برخی اوقات باید کارهای فیزیکی یا تلاشهایی انجام دهید تا “واقعا” سطح ارتعاش شما دوباره بالا برود، زیرا جهان در ابعاد انرژی قابل فریب نیست !

” هرکس بازتاب کارها و تصمیمات خود را میبیند. جهان بیرون، فقط بازتاب درون شماست. “

هرگز به دیگران بدی نکنید ! مگر اینکه مطمئن باشید با انجام آن، تا انتهای عمر، در عمیق ترین بخشهای وجود خود، انرژی ارتعاشی منفی حمل نخواهید کرد !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع