روند تشکیل لانه عنکبوت، چطور چیزهای مختلف از جهان انرژی به شکل فیزیکی تبدیل میشود ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 3 ثانیه

تاکنون به روند ایجاد تارهای عنکبوت توجه کرده اید ؟

روند ایجاد لانه عنکبوت میتواند به خوبی به شما آموزش دهد که ارتعاشات و افکار چطور از جهان انرژی به جهان فیزیکی می آیند و خلق میشوند.

تشکیل شبکه لانه عنکبوت

عنکبوتی را تصور کنید که درحال تنیدن تارهای خود است. این تارها، اول از همه و در زمانیکه عنکبوت فقط یک بار از روی آنها رد شده است، بسیار بسیار نازک است و حتی چه بسا نتوانید آنها را ببینید. با هر بار عبور مجدد عنکبوت از این شبکه و مسیرها، این تارها کم کم چگال تر شده، و به شکل فیزیکی در می آیند و میتوانید با چشم آنها را ببینید.

همه چیز از جهان انرژی به جهان فیزیکی می آید

آیا به خوبی دقت کردید یک لانه عنکبوت، چطور در جهان فیزیکی قابل رویت میشود ؟ دقیقا همین مکانیزم برای افکار و انرژی ارتعاشی حاکم است. وقتی شما به چیزی “فکر” میکنید یا چیزی را “تصور” میکنید، به این شرط که حس خوبی در خود ایجاد کرده و ارتعاش مثبتی تولید کنید، تارهای اولیه را ایجاد میکنید. با هربار رد شدن مجدد از همان تار یا انرژی ارتعاشی و احساسی، پدیده به شکل فیزیکی خود، یعنی به شکل چگال و فشرده تر در می آید تا اینکه نهایتا به شکل یک جسم فیزیکی در مقابل چشم شما خلق میشود.

هر اختراع، آرزو، شرکت یا هر چیز با ارزشی، دقیقا به همین شکل خلق میشود. یک حس اشتیاق، آرزو و عشق شدید که بصورت روزمره و مداوم تکرار میشود تا اینکه از جهان احساسات، ارتعاشات و انرژی، به جهان فیزیکی بیاید و در برابر شما ظاهر شود.

چه ارتعاشات و احساساتی در “این لحظه” دارید ؟

بنابر این باید حدس زده باشید که بسیار مهم است بدانید چه ارتعاشات و انرژی را در خود دارید و چه تارهایی میبافید و از روی کدام تارها هر روز و هر لحظه و بصورت چندین باره از روی آنها رد میشوید و به آنها شکل فیزیکی میدهید. برای اینکه بتوانید دقیق تر با قدرت ارتعاشات فکری و نحوه تولید آنها آشنا شوید، مقاله اختصاصی قدرت نامحدود در این زمینه، تنها مرجع معتبر و علمی، و به دور از خرافات رایج برای شما خواهد بود.(چطور امواج ارتعاشی و فکری قدرتمند تولید کنید ؟)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%