با تمام وجود و بی قید و شرط، به خود عشق بورزید


شاید یکی از بزرگترین مشکلاتی که این روزها وجود دارد، این است که بسیاری از افراد، خود را دوست ندارند. جامعه هرگز به شما یاد نمیدهد که خود را دوست داشته باشید. اما چرا عاشق خود بودن اینقدر مهم است ؟ چرا باید خودتان را دوست داشته باشید !؟

اهمیت عشق ورزیدن به خود

تا زمانیکه عاشق خود نباشید، نمیتوانید به فرد دیگری عشق بورزید. فقط زمانی که حاضر باشید به خاطر خودتان، بمیرید است که خواهید توانست برای یک فرد دیگر نیز بمیرید ! جامعه بصورت غیر مستقیم، به شما یاد میدهد که فقط در حالتی میتوانید خود را دوست داشته باشید که دلیلی برای آن وجود داشته باشد. بدین ترتیب در زمانهایی که موفقیت کسب میکنید، به خود عشق میورزید و زمانیکه شکست میخورید، از خود متنفر میشوید. و این نگرشی کاملا مخرب و ناکارآمد است.

جالب است که افراد معمولا قانون مشابهی را در رابطه با دیگران نیز دارند. فقط زمانی به دیگران عشق میورزند که دلیلی برای آن وجود داشته باشد. هرگز بدون دلیل عشق ورزیدنی هم نخواهد بود. باید بدانید تنها عشقی که در جهان حقیقت دارد، عشق بی قید و شرط است. عشق مشروط، بسیار محدود و کوچک است. این عشق بی قید و شرط است که روح شما را بزرگ میکند.

باید بدانید زمانیکه خود را دوست ندارید و بی قید و شرط به خود عشق نمیورزید، نسبت به زندگی نیز منفی بین و خشمگین میشوید. شما در زمانیکه در شکم مادر تنها بودید، به تنهایی، کاملا آرام و سرشار از عشق بودید. اما به محض تولد، جامعه این باور را در مغز شما ثبت کرده است که برای آرام بودن و عشق ورزیدن خصوصا به خود، دلیل لازم است. اما باید بدانید وضعیت نرمال آفرینش شما دقیقا همین آرامش و عشق بی پایان، به تنهایی و حتی بدون دلیل است (مانند تنهاییتان در شکم مادر !)، یعنی یک تنهایی سرشار از عشق و آرامش بی قید و شرط ! این، وضعیت پایه خلقت و آفرینش شماست. البته قبل از اینکه توسط جامعه برنامه ریزی شوید و به این باور برسید که برای عشق ورزیدن، دلیل لازم است !(مقاله اختصاصی هو اوپونوپونو یا پاکسازی کوانتومی، متد بومیان هاوایی برای عشق، ثروت، فراوانی نیز میتواند برایتان بسیار مفید باشد)

هر روز برای چند دقیقه، در جایی نشسته و عشق بی پایان را به سوی خود حس کنید. کاملا حس کنید که چه موجود خارق العاده ای هستید. کاملا حس کنید که منحصر به فرد و بخشی از این آفرینش هستید و هرکاری هم که کنید چه از نظر شما اشتباه باشد و چه درست، شما بخشی از این آفرینش شگفت انگیز هستید و آفرینش بدون شما گویی چیزی کم دارد ! فقط وقتی که به خود عشق بورزید است که عشق را از جانب دیگران نیز بیشتر دریافت میکنید زیرا خود را کاملا لایق آن میبینید.(فایل صوتی سابلیمینال آرامش مطلق و بی قید و شرط جادوگر قدرت نامحدود)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع