آیا در خوابهایتان روی ماجرایی که رخ میدهد کنترلی ندارید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 14 ثانیه

آیا در خوابهای خود، مدام در تلاش هستید و بر ماجرایی که رخ میدهد(کابوس یا هر آنچه که هست)، کنترلی ندارید ؟ طوریکه حتی پس از بیداری، به شدت تحت تاثیر آنها هستید ؟

کنترل نداشتن روی خوابها چه چیزی را نشان میدهد ؟

احتمالا شده باشد که در زمانهایی، حتی در خوابهای خود مدام در حال تلاش باشید و به این سو و آن سو بدوید یا اینکه کاملا غرق ماجرای خواب خود شده باشید. اما معنای چنین چیزی چیست ؟ اگر روی خوابهای خود و داستان آن کنترلی ندارید و کاملا از ماجرای آنها آشوب زده یا احساسی میشوید، این موضوع در اصل نشان دهنده این است که شما در بیداری، هوشیاری کافی را ندارید و کنترل خود را در مواجهه با شرایط گوناگون از دست میدهید. در حقیقت خوابها ارتباط بسیار مستقیمی با بیداری شما دارند و انعکاس وضعیت شما در بیداری را به شکل دقیقی نشان میدهند. اگر شما نیز در خوابهای خود چنین مشکلی دارید، بگذارید با مثالهایی، آنچه در حال حاضر در بیداری شما رخ میدهد را توضیح دهم :

  1. دیدن رفتار بد یک فرد > از دست دادن هوشیاری و غرق عصبانیت شدن !
  2. دیدن رفتار خوب یک فرد > از دست دادن هوشیاری و غرق حس خوب شدن !
  3. عبور یک فکر منفی از ذهن > ورود به تونل واقعیت منفی و تجربه شدید حس منفی !
  4. عبور یک فکر مثبت از ذهن > ورود به تونل واقعیت حس خوب و لذت بردن از زندگی !
  5. دیدن تصویر یک غذای خوشمزه > بدون هوشیاری به آن حمله ور شدن و مجذوب آن شدن !

در حقیقت شما در بیداری خود، مانند یک کشتی بدون لنگر که در اقیانوس رها شده است، اینور و آنور میشوید و مدام غرق و مجذوب در رویدادها و چیزهای مختلف میگردید. و همین است که در خوابهایتان نیز، شما مدام مجذوب و غرق در رویدادها میشوید. اما چطور این وضعیت را اصلاح کنید ؟ پاسخ ساده است، هوشیاری خود را افزایش دهید. در تمام طی روز، هر رویدادی که رخ میدهد، تمرکز خود را روی تنفستان حفظ کنید و فراموش نکنید که بودن شما در حال و همین لحظه، بر هر چیزی مقدم است. چون حضور دارید و هوشیار هستید است که چیزهای دیگر تجربه میشوند پس هوشیاری شما ظرف اصلی رخ دادن رویدادهای مختلف در خواب و بیداری است. برای مدتی بصورت ارادی تمرکز خود را بر این موضوع متمرکز کرده و غرق در تونل های واقعیت گوناگون اطراف خود نشوید. خیلی سریع خواهید دید که در خوابهایتان نیز کنترل کامل را بدست آورده اید و شما انتخاب میکنید که چه خوابی ببینید !(مقاله اختصاصی مرجع کامل افزایش سطح هوشیاری و ارتعاشات مثبت)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع