چتر هایی که در هوای صاف و بدون اینکه آگاه باشید به دست میگیرید، عامل اصلی بارانهایی است که در زندگی خود تجربه میکنید…

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 48 ثانیه

بخش بزرگی از زندگی شما بدون اینکه به آن آگاه باشید، توسط پیش انگاره ها و پیش فرضهایی که قبل از مواجهه با رویدادهای زندگی خود، نسبت به آنها دارید رقم میخورد. کسی که در هوای صاف هیچی نشده چتر به دست میگیرد، باید منتظر باران هم باشد…

پیش انگاره ها یا Presupposition ها در زندگی روزمره

پیش فرضها و پیش انگاره ها خیلی خیلی جالب اند ! زیرا از همان اول اگر به آنها توجه نکنید، دیوار ساختمان را کج بنا میکنند و پس از آن هرچقدر هم که برای تغییر شرایط تلاش کنید، به جایی نخواهد رسید. زیرا پیشفرضی را بناکرده اید که همان پیشفرض کار را خراب میکند. نکته جالب درمورد پیشفرضها این است که مخفیانه عمل میکنند، و بدون اینکه چیزی متوجه شوید، در سطح ناخودآگاه در حال پیش بردن زندگی شما هستند ! هرگز دیده نمیشوند(مگر با افزایش خیلی خیلی زیاد هوشیاری) ولی بلاهایی سر شما آورده و می آورند که در تصورتان هم نمیگنجد ! اما منظور از پیشفرضها چیست ؟!

چیزی که در این مقاله از آن به عنوان پیشفرض نام برده میشود، بسیار عمیق تر و ظریف تر از این حرفهاست ! بله، هرچند اینکه مثلا فکر کنید همه زنان یا مردان موجودات بی وفایی هستند یا زندگی سخت است پیشفرضی بسیار واضح است که رویدادهای بعدی و متناظر را طوری که روحتان هم خبر ندارد، برایتان رقم میزند اما این مقاله به مواردی بسیار ظریف تر اشاره خواهد کرد که حتی فکرش را هم نمیکنید چه اثری در زندگی شما میگذارند !

مثلا آیا دقت کرده اید خود ابزار زبان چه انبوهی از پیشفرضها را هر لحظه وارد ذهن شما میکند ؟ به عنوان مثال وقتی روزانه هزار بار میگویید “از اینجا به آنجا خواهم آمد”، این جمله ظاهرا کاملا بی خطر است ! اما حقیقت امر این است که هربار که از کلمه ای که مکان و زمان را در خود دارد استفاده میکنید، شما درحال تلقین بیشترِ وجود مکان و زمان فیزیکی برای خود هستید. اما خطر این چیست ؟!؟ یکی از هزاران خطر این است که مثلا شما بیشتر دلتنگ کسانیکه دوستشان دارید ولی کنارتان نیستند میشوید ! زیرا توهم وجود مکان را با تلقین های مکرر برای خود پررنگ تر میکنید. همچنین باعث میشوید که مکان و زمان، برای شما حقیقت بیشتری پیدا کند. پارامترهایی که از نظر متافیزیکی اصلا وجود ندارند(زیرا شما با روشهایی، میتوانید از زمان و مکان دیگری اطلاعات بدست آورید و این قابلیت را در خود رشد دهید).

وقتی میگویید : “باید در زندگی خود را قویتر کنم”، منتظر مشکلات هم باشید ! زیرا پیشفرضی را به ناخودآگاه خود وارد کرده اید که در آن، مشکلات و سختیهایی هم باید باشند تا قوی بودن شما به کار آید(و شما به عواقب این جمله ساده هم آگاه نیستید) ! وقتی میگویید “تو مشکل ات با من چیه”، شما این پیشفرض را دارید که “مشکلی وجود دارد” و در نتیجه مشکلات موجود را پررنگ تر میکنید. وقتی میگویید “باید وضعیت زندگیمو تغییر بدم”، شما در حال وجود بخشیدن بیشتر به مشکلات زندگی خود هستید و در حقیقت این پیشفرض را وارد کرده اید که وضعیت حادی در زندگی شما وجود دارد که نیازمند تغییر است(و مطمئن باشید با این پیشفرض، این وضعیت حاد بدتر و مستمر تر هم خواهد شد!).

همانطور که میبینید، در حقیقت هرچند به نظر میرسد که “زبان و حرف زدن” را بلد هستید، اما در حقیقت شما فقط در حال استفاده ناهوشیارانه از آن و پذیرفتن چشم بسته عواقب آن در زندگی خود هستید، بدون اینکه آثار آنرا بدانید.مطالعه مقاله اختصاصی مرتبط با پیش انگاره ها میتواند درک بسیار عمیق تری از این ابزارهای قدرتمند به شما داده و ظرافت های بیشتری را درباره استفاده از آنها در ارتباط درونی با خود یا دیگران، به شما بدهد.(تکنیک Pacing and Leading، هیپنوتیزم گفتاری و تاثیر گذاری روی دیگران به سبک ورزشهای رزمی )صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%