چقدر طول میکشد که موفق و ثروتمند شوم ؟

زمان لازم برای مطالعه : 46 ثانیه

امروزه رسانه ها، اینترنت و گسترش ارتباطات باعث شده است که افراد بتوانند به سادگی از افراد موفق دیگر مطلع شوند و به سرعت خود را با آنها مقایسه کنند. افرادی که در سن کم به موفقیت میرسند، توجه ویژه ای را از رسانه ها دریافت میکنند و جهانی میشوند و به همین علت به سادگی ممکن است بخواهید خود را با آنها مقایسه کنید. حال آنکه مسیر موفقیت، لزوما به سرعت طی نمیشود.

خود را مقایسه نکنید !

در گذشته، افراد خود را با نزدیکان یا سایر افراد همسن اطراف خود مقایسه میکردند و بر اساس آن، وضعیت خود را متوجه میشدند. امروزه به علت گسترش ارتباطات، فرد خود را نه تنها با اطرافیان و همسن ها، بلکه با تمام جهان مقایسه میکند و این قیاس، بصورت ناخودآگاه و به سرعت رخ میدهد. این مساله میتواند انگیزه شما را به شدت هدف بگیرد.

کاری را انجام دهید که عاشقش هستید

اما راه حل چیست ؟!
کاری را انجام دهید که به معنای واقعی عاشقش هستید. در اینصورت حتی اگر موفقیت به سرعت حاصل نشود، شما در حال لذت بردن از کاری که انجام میدهید خواهید بود. همه ابزارهایی که در قدرت نامحدود آنها را فرا میگیرید، به شما کمک میکنند که در سنین پایین و هرچه سریعتر به هدف خود برسید و به یک استثنا تبدیل شوید. با این وجود به هر دلیلی، ممکن است روند رسیدن شما به موفقیت، کمی طول بکشد. بنابراین در این بازه زمانی، هرگز خود را با دیگران مقایسه نکنید. کافیست کاری را پیگیری کنید که عاشقش هستید. بدین ترتیب مسیرتان تا رسیدن به موفقیت، برای شما یک لذت مداوم و بی پایان خواهد بود، نه انتظار تا یک مقصد !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع