آیا هوشیار بودن مداوم و هوشیارانه زندگی کردن به معنای اتلاف بیشتر انرژی است ؟


شاید در قدرت نامحدود روی چیزی بیش از افزایش سطح هوشیاری و رسیدن به سطوح بالاتر انرژی تاکید نشده باشد زیرا هوشیاری همه چیز است. بصورت خلاصه، هوشیاری یعنی ناظر بودن و بودن و درک کامل “این لحظه”، هوشیاری شاه وجود شماست که با تمارینی مانند مدیتیشن به اوج خود میرسد. اما سوال شده بود که آیا این هوشیار بودن مداوم، انرژی بیشتری مصرف نمیکند ؟!

هوشیاری چیست و چه نیست !

علت اینکه برخیها فکر میکنند زندگی کردن هوشیارانه در هر لحظه، انرژی مصرف میکند، این است که فکر میکنند هوشیاری یعنی تمرکز و توجه وسواسگونه در هر لحظه به هرچیز. دقیقا به همین علت است که ممکن است به نظر برسد هوشیاری مداوم قرار است انرژی زیادی از شما مصرف کند ! حال آنکه هوشیاری به صورت ساده یعنی در لحظه ناظر بودن و حضور در لحظه بدون غرق شدن در افکار، احساسات، و یا هر چیز دیگر. هوشیاری یعنی هیچ کاری انجام ندهید و عملا فقط ناظر باشید. حتی از درون با خود حرف نزنید و متوجه شوید شما خود ناظری هستید که این گفتارهای درونی را میشنود ! احتمالا شده است که با یک صحنه زیبا، مثلا در طبیعت حین غروب آفتاب مواجه شده باشید و برای چند ثانیه، حتی از حرف زدن عاجز شده باشید ! این وضعیت، همان چیزی است که در مدیتیشن صحیح رخ میدهد. شما یک ناظر تمام عیار میشوید ! شما در شگفتی “بودن” در همین لحظه غرق میشوید ! زمانی قبل از تولد حتی نبودید که بخواهید چیزی را تجربه کنید ! به همین علت همین هوشیار بودن و حضور در این لحظه آنقدر شگفت انگیز هست که تمام حواس شما را جلب خود کند !

خوب دقت کنید که هوشیاری، وسواس گرفتن به خالی بودن ذهن هم نیست ! هوشیاری وسواس گرفتن به فکر نکردن هم نیست ! هوشیاری یعنی هرچیزی را رها کنید و در این لحظه باشید ! به همین سادگی !

ناخودآگاه بودن در برابر هوشیار بودن

هرچند ناخودآگاه بودن میتواند باعث شود که انرژی ذخیره کنید و بدون فکر کردن و با قوای بینهایت ضمیر ناخودآگاه آنرا انجام دهید. با این وجود اگر واقعا هوشیاری خود را افزایش دهید و متوجه شوید هوشیاری دقیقا چیست، همین هوشیاری میتواند باعث ذخیره انرژی بینهایتی در وجود شما شود. در حقیقت اگر هوشیاری خود را زیاد کنید، حتی نیاز شما به خواب نیز بسیار کم میشود زیرا در حال حاضر بخش بزرگی از انرژی شما، به خاطر الگوها و برنامه های  ناکارآمد و ناخودآگاهی که در ثانیه های زندگی شما در جریان است، هدر میرود. مثلا شما مدام فکر میکنید، مدام قضاوت و تحلیل میکنید، مدام در فکر آینده یا گذشته هستید و به همین شیوه انرژی موجود در وجود خود را مصرف میکنید. پس به همین علت، افزایش هوشیاری نسخه ایست که عملا باعث افزایش انرژی وجود شما میشود، نه کاهش آن ! (مقاله اختصاصی کاملترین مرجع ارتباط با غول درون یا همان ضمیر ناخوداگاه)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع