مدیتیشن چطور میتواند در روزهای دردناک بیماری به شما کمک کند ؟


در برخی موارد ممکن است بیماری سختی دچار شده باشید که لازمه مراحل درمانی آن، تحمل دردهایی شدید باشد. در اینصورت، مدیتیشن میتواند به خوبی به شما کمک کند تا درد ها را حس نکنید.

عمیق شدن در مدیتیشن را تمرین کنید

برخی روندهای درمانی و پزشکی، به شدت دردناک هستند. چه بسا حتی برخیها خصوصا در سنین پایین تر، با درد آمپول نیز میانه خوبی نداشته باشند ! در اینصورت چیزی مانند خودهیپنوتیزم و مدیتیشن میتواند با حرکت دادن هوشیاری شما به جایی دیگر، باعث شود که بصورت موقت بدن فیزیکی خود را احساس نکنید. در حقیقت اگر تمرینات مدیتیشن شما منظم باشد، شما حتی میتوانید هوشیاری خود را برای مدت چند روز به جایی دیگر حرکت دهید و گذر زمان را در عمل سریعتر کنید. بدین ترتیب روند بهبود برای شما سریعتر طی خواهد شد و دردهای فیزیکی را نیز اصلا احساس نخواهید کرد.

نکته مهم این است که مدیتیشن و عمیق شدن سریع در مدیتیشن و خود هیپنوتیزم را به خوبی تمرین کنید. همین اکنون از خود بپرسید : “چقدر زمان میبرد که به سرعت، به عمیق ترین مرحله خواب بروم ؟ یعنی وضعیتی که در آن حتی رویا هم نمیبینید و عملا در آن، “من” خود را حس نمیکنید ؟”. از همین اکنون تمرین کنید که به سرعت به عمیق ترین سطح مدیتیشن بروید.

تمرینی برای حرکت دادن هوشیاری به جایی دیگر

چشمها را بسته و به ترتیب از بالا به پایین، تنش و انقباض را در تمام عضلات تخلیه کرده و همه آنها را ریلکس کنید. یک گوی نورانی را در مرکز وجود خود تصور کنید. علت اینکه گوی نورانی انتخاب میشود، این است که همه توجه شما را روی خود متمرکز میکند. سپس آرام آرام تنفس خود را پیوسته، عمیق و آهسته کنید و اجازه دهید این گوی از مرکز وجود شما حرکت کند و به سمت آسمان یا حتی مرکز زمین برود. اجازه دهید این تصویر سازی ذهنی به خوبی انجام شود و لحظه به لحظه روی حرکت آن گوی نورانی عمیق تر و متمرکز تر شوید. شما حتی میتوانید گوی نورانی را به سمت یکی از محلهایی که دوست دارید و در شهرتان وجود دارد حرکت دهید. اجازه دهید ذهن شما آزاد باشد. اگر این تمرین را به خوبی انجام دهید و اجازه دهید بدنتان کاملا ریلکس شود، لحظه ای فرا میرسد که شما بدن فیزیکی خود را احساس نکرده، و عملا حس خواهید کرد که تمام هوشیاری شما در مکانی دیگر است. این وضعیت، چیزی است که باعث میشود تماما بدن فیزیکی خود را حس نکنید.(کاملترین مرجع کنترل پهنای توجه برای حرکت دادن آن به جاهایی دیگر در خود یا دیگران)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع