چطور افراد را از هیپنوتیزم خارج کنید !؟


در مقالات زیادی از قدرت نامحدود، یاد میگیرید که چطور خود یا دیگران را با اهداف سازنده و البته سودبخش، هیپنوتیزم کنید. این مقاله دقیقا در مقابل این موضوع قرار میگیرد. یعنی چطور میتوانید فرد هیپنوتیزم شده را از آن خارج کنید.

منظور از هیپنوتیزم چیست ؟

خوب دقت کنید که منظور این مقاله از عبارت “فرد هیپنوتیزم شده”، بسیار عمومی تر است. وقتی یک فرد عاشق میشود، وقتی یک فرد به یکباره عصبانی میشود و بر سر شما فریاد میکشد، وقتی کسی دنیا را زیاد از حد سیاه میبیند و مدام و در همه جا، منفی بافی میکند و یا حتی زمانیکه یک فرد بدون دلیل به شما، بدی میکند و در اوج پر رویی، از کار خود دفاع میکند ! علت اینکه گفته میشود در این موارد، فرد هیپنوتیزم شده است، این است که در حقیقت، او در یک تونل واقعیت خاص به سر میبرد که باعث شده است ادراکات و تجربه او از جهان و حقیقت تغییر یابد و کارهایی را کند که چه بسا اگر هوشیار تر باشد، این کار را انجام نمیدهد. اما چطور میتوان افراد را از هیپنوتیزم خارج کرد ؟(مقاله اختصاصی آموزش هیپنوتیزم و تکنیک های هیپنوتیزم گفتاری در یک گفتگوی ساده روزمره)

هوشیاری را به فرد باز گردانید

وقتی افراد هیپنوتیزم شده و غرق یک تونل واقعیت خاص میشوند، هوشیاری آنها از دست رفته و غرق در تونل واقعیتی که تجربه میکنند میشود. دراین شرایط، برای خروج آنها از تونل واقعیتی که تجربه میکنند، باید دوباره قدرت ناظر بودن را به آنها باز گردانید. روشهای متعددی برای این کار وجود دارد، اما در این مقاله یک روش بسیار ساده اما در عین حال قدرتمند به شما آموزش خواهم داد تا بتوانید در این شرایط، افراد را سریعتر از تونلی که تجربه میکنند، خارج کنید.

وقتی یک فرد غرق در یک تونل خاص شده است، اشتباه ترین کار این است که شما نیز شروع به بحث با او درباره تونلی که تجربه میکند کرده و یا وارد بازی تونل واقعیتی که او در ذهن خود ساخته است شوید. مثلا وقتی فرد اصرار دارد که زندگی تیره و تار است، شاید با او وارد بحث شدن خیلی کار آمد نباشد زیرا در تونل واقعیتی که او در حال حاضر تجربه میکند، همه چیز واقعا اینطور به نظر میرسد(هرچند حقیقت ندارد) ! هرچقدر در این بازی، بیشتر همگام با  او و پا به توپ شوید و یا حتی با تونل واقعیت فعلی آن فرد، بیشتر به جنگ بیفتید، بیشتر بازی را برای او حقیقی خواهید کرد و هوشیاری را بیشتر از او دور خواهید کرد. پس راه حل چیست !؟ یک راه حل استفاده از تکنیک های هیپنوتیزم گفتاری و عبور از مقاومت خود آگاه است اما روش بسیار موثر دیگری نیز وجود دارد !

سکوت، عاملی که افراد را از تونل واقعیتشان خارج میکند

وقتی یک فرد بر سر شما بی دلیل فریاد میکشد، وقتی کسی با شما بد رفتار میکند، وقتی کسی بدون دلیل به شما بدی میکند، در این شرایط، ایجاد سکوت و سکون کامل در وجود خودتان، میتواند دوباره هوشیاری را به او بازگرداند. وقتی شما در برابر رفتارهای ناشی از هیپنوتیزم شدن دیگران، سکوت میکنید، به صورت غیر مستقیم به آنها گوشزد میکنید که هوشیاری آنها از دست رفته است و وقتی این سکوت و سکون و ناظر بودن تمام عیار را در وجود خود برای مدتی و در کنار آنها حفظ کنید، شما آنها را از تونل واقعیت مخرب فعلیشان، خارج خواهید کرد. این بهترین کمکی است که میتوانید به آنها انجام دهید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع