حالت بهینه برای شما چیست ؟ چه چیز برای شما واقعا کار میکند ؟


با وجود همه ابزارهایی که قدرت نامحدود برای تجربه یک زندگی پر از آرامش و حس خوب در اختیار شما قرار میدهد، نهایتا شما هستید که باید بصورت تجربی یاد بگیرید در هر شرایط، کدام ابزار یا ابزارها، برای شما سودمند تر واقع میشوند.

حالت بهینه را بیابید

در هر بازه ای از زندگی، بر اساس رویدادهایی که تجربه میکنید، مجموعه مشخصی از ابزارها، باورها و نگرشها هستند که به شما حس بهتری خواهند داد. در حقیقت این شمایید که باید در عمل ببینید کدام نگرش، در وضعیت مشخص و فعلیتان، به شما حس بهتری میدهد و کاربردی تر است. سپس آنرا انتخاب کرده و هرچیز دیگری را از حرف دیگران و حتی مقالات قدرت نامحدود رها کنید. شما باید لیستی از ابزارهای متنوع و گوناگون را در ذهن خود داشته و در هر بازه زمانی از زندگیتان، روی یک یا چند مورد خاص از آنها که در تجربه شما، “حس بهتری به شما میدهند” متمرکز شوید و باقی را فعلا رها کنید تا شاید بعدها از آنها نیز بهره ببرید.

حقیقت این جهان و رویدادها بسیار پیچیده، رنگارنگ و متنوع است بطوریکه وضعیت خاص هر فرد، باورها و نگرشها، نقاط ضعف و قوت و سایر ویژگیهای منحصر به فرد خاص خودش و حتی شرایط زندگی او در هر بازه، با نفر دیگر کاملا متفاوت است. دقیقا به همین علت مهم است که شما پس از داشتن ابزارها، معلومات و نگرشهای عمیق، بتوانید بهترین چیزی که در شرایط فعلی حال شما را بهتر میکند و شما را رشد میدهد، شناسایی کنید و روی آن متمرکز شوید.

بنابر این اصلا مهم نیست که چه کسی حرف مذکور را میزند، اصلا به اعتبار و صلاحیت و صحت حرفهای هر منبع توجه نکنید. بلکه به این دقت کنید که آیا واقعا حرفها در زندگی و شرایط فعلی شما کارآمد هستند ؟ آیا ابزاری که به شما معرفی میشود، در شرایط فعلی و بر اساس سیستم وجودی شما سازگار است ؟ مواظب باشید که بصورت وسواسگونه هرچیزی را رها نکنید، در عوض هوشیارانه و با تمرکز، هر لحظه چیزی را انتخاب کنید که از دید شما “به نظر می آید” بهتر روی شما جواب داده است.

در حقیقت کاری که “قدرت نامحدود” یا سایر مراجع برای شما میتوانند انجام دهند، این است که انتخابها و ابزارهای شما در هر لحظه را گسترش دهند تا حین مواجه شدن با مشکلات، لیست متنوعی از انتخابها و ابزارهای ارزشمند را داشته باشید. اما اینکه در هر لحظه از کدامیک بهره ببرید، فقط توسط تجربه عملی در شرایط خاص “شما” مشخص میشود.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع