میتوانید آسوده باشید، زیرا هیچکس نمیتواند داشته هایتان را از شما بگیرد


چه چیزهایی در زندگی خود دارید ؟ آیا میترسید آنها را از دست بدهید ؟ نگران نباشید، چون هیچکس نمیتواند آنچه واقعا دارید را از شما بگیرد.

چه چیزهایی دارید ؟

اگر از شما سوال شود در حال حاضر چه چیزهایی در زندگی خود دارید، احتمالا لیست بلندی را به ذهن آورده و پاسخ طویلی خواهید داد. شخصیت، شغل، سلامت، رابطه عشقی، خانه، ماشین، پول، ثروت، دانش، دوستان، خانواده و…همه و همه از چیزهایی هستند که احتمالا در لیست ذهنی شما برای پاسخ به این سوال، وجود خواهند داشت. اما آیا واقعا همه این چیزها حقیقتا برای “شما” هستند ؟ پس از مرگ چطور ؟آیا کماکان همه این چیزها برای شما هستند ؟ اگر خوب درباره همین موضوع فکر کنید، علت تمام رنجهایتان را خواهید یافت.(مقاله اختصاصی برنامه ریزیی ضمیر ناخودآگاه توسط خود هیپنوتیزم)

هیچکس نمیتواند داشته هایتان را از شما بگیرد

هیچکس نمیتواند چیزی که جزء و برای شماست را از شما بگیرد، زیرا چیزی که بتواند روزی از شما گرفته شود، اساسا و از ابتدا برای شما نبوده است ! مشکل انسانها این است که خود را مالک چیزهایی میدانند و “من” خود را با چیزهایی گره میزنند که اساسا برای آنها نیست و همین زاویه دید، باعث رنجهای آنها در ادامه زندگی میشود. وقتی از فوت کسی دلگیر میشوید، وقتی ثروت خود را از دست میدهید یا وقتی رابطه عشقی شما تخریب میشود، علت ناراحتی شما این است که تصور میکنید چیزی را از دست داده اید که زمانی برای شما بوده است و دیگر برای شما نخواهد بود. اما در حقیقت هیچکس نمیتواند داشته های حقیقی تان را از شما بگیرد. پس وقت آن است که دوباره از شما بپرسم داشته های شما چه هستند !؟ مطمئن باشید هر آنچه که واقعا دارید را هیچکس نمیتواند از شما بگیرد. پس آسوده باشید…(فایل صوتی سابلیمینال جادوگر قدرت نامحدود برای آرامش مطلق و بی قید و شرط)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع