چگونه احساسات خود را کنترل کنم ؟ چگونه استرس را کنترل کنم ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 50 ثانیه

پرسش : ” هم اکنون حس بسیار بدی دارم ! باید چه کار کنم !؟ “

هیچ چیز در جهان بیرون دردناک نیست

اگر اتفاقي در زندگي شما رخ داده است و درحال حاضر به خاطر آن رنج ميكشيد، علت اين است كه مدل و زاویه دیدی كه از دنيا به خود نمايش ميدهيد، باورها، جملاتي كه به خود ميگوييد، تصاويري كه در ذهن خود به نمايش ميگذاريد، پنجره اي كه از آن به واقعه مربوطه نگاه ميكنيد دردناك است. نه خود آن واقعه. تفسیرهای شما از آن رخداد دردناک است نه خود آن واقعه. رخدادها و چيزهايي كه در زندگي ما وجود دارند، خوب و بد ندارند و شما ميتوانيد به راحتي با تعويض پنجره، هر رویدادی را تاثیرگذار ترین، زیباترین و مهمترین رویداد زندگی خود کنید.
اگر استرس و رنج را تجربه میکنید، این احساسات منفی یک هدیه ارزشمند به شما هستند که بیانگر عیبهای بزرگ درونی شما هستند. میپرسید چرا ؟ زیرا احساسات منفی نشان میدهند باورها و نگرشها و سطح رشد فعلی شما به اندازه کافی کار آمد نیست وگرنه نباید حس بدی را تجربه میکردید. شما باید خوشحال باشید زیرا اگر ناکارآمد بودن باورهای خود در برابر شرایط سخت را همین اکنون متوجه نمیشدید، در آینده نیز کماکان احساسات منفی را در شرایط مشابه تجربه میکردید. سختی ها در زندگی همه، دیر یا زود رخ میدهند و مهم است همواره دربرابر آنها قدرتمند باشید.

اهمیت ارتباط درونی قوی

ارتباط همه چيز است (چه ارتباط شما با ديگران و چه ارتباط با خود). همه مسير شما براي به وجود آوردن حس مطلوب مورد نظرتان، اصلاح ارتباطات درونی با خود است. ارتباطي كه با خودتان داريد، جملاتي كه به خود ميگوييد، تخيلات و تصاويري كه به خود و در ذهنتان نمايش ميدهيد، زبان بدن شما، اينها هستند كه حسهاي درون شما را به وجود مي آورند.
همه مسير شما براي ايجاد حس خوب و از بين بردن حس بد فعلي، قانع كردن ضمیر ناخودآگاه خودتان است. فرض كنيد موجود بدبيني در درون شماست(ضمیر ناخودآگاه) كه دوست دارد مدام منفي بافي كند. و اين موجود دير باور و لجباز هم هست. يعني هرچقدر كه به او بگوييد همه چيز خوب است، باز هم دلايلي مي آورد كه همه چيز بد است. به جمله بعد دقت كنيد :
قانع كردن اين موجود دروني لجباز و ديرباور و منفي بين، تنها كاري است كه براي بدست آوردن سريع حسي رويايي، بايد انجام دهيد. با او(مغز)، از فنون مذاكره استفاده كنيد تا قانعش كنيد كه حس خوب داشته باشد ! نا امنیهای درونی او را برطرف و خیالش را جمع کنید !
مشكل همه، دقيقا همينجاست. يعني نميتوانند وجود خود را قانع كنند كه حس خوبي داشته باشد زیرا مهارتهای ارتباطی درونی آنها ضعیف است. يك راه سريع براي حل اين مشکل، مشاهده روشهای قانع كردن(قانع كردن در ارتباط با خود) افرادي است كه همان مشكل در زندگيشان بوده است اما توانسته اند با وجود آن رشد كنند و حس عالي داشته باشند. میتوانید فردي كه مشكلی مشابه شما دارد را انتخاب كرده، و متوجه شويد كه او چطور مغز بدبين خود را قانع كرده است كه حس خوبي داشته باشد. بايد بدانيد او چه تصاويري در ذهن دارد و چه باورها و نگرشهای عمیق به زندگي دارد. بدنش را در چه حالتي نگاه ميدارد. چه صداهايي را در ذهن خود پخش ميكند، چگونه و با چه عينكي دنيا را ميبيند ؟ با دانستن پاسخ اين سوالات و تقليد آنها در ارتباط دروني خودتان، ميتوانيد در مذاكره با خود موفق شويد و حس مثبتي را تحت هر شرايطي توليد كنيد.
فاصله شما تا داشتن هر حسي كه ميخواهيد به سرعت داشته باشيد، بدست آوردن قدرت ارتباطی بالا با خودتان است. آيا ميتوانيد دنيا را جوري به خود نشان دهيد و با ضمیر ناخودآگاه خود طوری مذاکره کنید كه حس مورد نظر در شما توليد شود ؟ اين مهارتي است كه براي داشتن حس خارق العاده در همه لحظات عمر بايد بدست آوريد.(مقاله اختصاصی چطور ضمیر ناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنید ؟)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع