مدیتیشن به سبک قدرت نامحدود چگونه است ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 45 ثانیه

یکی از همراهان خوب، از من سوال کرده بودند که چطور مدیتیشن انجام میدهم. بر این اساس در این مقاله به شما آموزش خواهم داد که مدیتیشن به سبک قدرت نامحدود چگونه است.

مدیتیشن 24 ساعته، به سبک قدرت نامحدود

مدیتیشن به سبک قدرت نامحدود، یک تمرین در زمانی مشخص و محدود از روز نیست، بلکه تماما با زندگی و تمام تعاملات روزمره آمیخته شده است. در این روش از مدیتیشن، شما بصورت 24 ساعته و حتی در خواب(مقاله مربوط به خوابهای lucid)، نظارت کاملی را بر هر چیزی که در درون پهنای هوشیاری شما رخ میدهد، دارید. شما ناظر مطلق هرچیز میشوید و با کنجکاوی و اشتیاق، هرچیزی را مد نظر قرار میدهید.

در این نوع از مدیتیشن، شما در تمام 24 ساعت، بیرون از افکار، احساسات و حتی دردها یا سایر وضعیت های فیزیکی خود ناظر ایستاده و کاملا به آنها نظاره گر میشوید. شما غرق در افکار نمیشوید، اما کاملا به آنها، و تجربه ای که میتوانند درون شما خلق کنند، توجه میکنید(و حتی بعضا بصورت عمدی، به یک فکر اجازه عمل میدهید تا قدرت تاثیر گذاری شگفت انگیز آنها روی احساسات و زندگی خود را مشاهده کنید). شما اجازه میدهید افکار و احساسات مختلف، بیایند و بروند. اما دقیقا مانند یک ناظر و با کنجکاوی و اشتیاق، تاثیری که هر فکر یا احساس یا گفتار درونی، در تجربه شما از زندگی ایجاد میکند را ناظر میشوید و بدون اینکه غرق یک فکر یا حس درونی شوید، به آن اجازه میدهید که کار خود را انجام دهد تا عمیقا این را درک کنید که شما، فقط خود خالق تجربه لحظه لحظه خود در زندگی هستید. شما خود خالق زندگیتان هستید. شما کاملا به شگفتی این سیستم خارق العاده(وجود شما) نظاره گر میشوید.(چطور ادراکات فراحسی خود را افزایش دهید ؟)

همچنین ذهن خود را از فکر خالی نگاه میدارید، نه به خاطر اینکه از آنها میترسید ! بلکه به این خاطر که متوجه میشوید هیچکدام از آنها لزوما حقیقت ندارند، اما در عین حال هرکدام مانند یک تونل قوی، شما را درون خود میکشند ! شما ذهن را از هرچیزی خالی میکنید زیرا متوجه میشوید که شما نه فکر هستید، نه احساس هستید، نه….، بلکه شما همان هوشیاری هستید که در دور دست، مانند یک مدیرعامل، ناظر همه چیزهایی است که در زندگی رخ میدهد.

در این نوع مدیتیشن، شما بصورت عمدی، افکار و گفتگوهای درونی مختلف را به جریان می اندازید و نظاره گر این میشوید که هرکدام از این افکار، چطور آرامش درونی سیستم پیچیده وجودتان را دستکاری میکنند. شما ناظر میشوید که چطور یک فکر کوچک، از ضربان قلب گرفته تا سیستم هاضمه شما را تحت تاثیر قرار میدهد و به شگفتی قدرت افکار پی میبرید. شما متوجه میشوید که “شما”، افکار یا احساسات خود نیستید. بلکه شما همان هوشیاری هستید که در بیرون از همه این فرآیندها، ایستاده است و قدرت تصمیم گیری و اختیار تحت هرشرایطی را دارد. در عین حال ناظر میشوید که چقدر اکنون بی اراده و بی اختیار هستید ! زیرا سیستم ذهنی فعلی شما بسیار آشفته است !

با نظارت دائم، متوجه خواهید شد همانطور که در خواب، شما خودتان بصورت ناخودآگاه رویدادهای خواب خود را خلق میکنید(بدون آگاهی)، در بیداری نیز، شما هستید که بدون آگاهی و بصورت عادتگونه، با افکار مختلف یا پرسپکتیو های گوناگون، تجربه خود از زندگی را خلق میکنید و سرنوشت خود را رقم میزنید. و متوجه میشوید زندگی، هیچ ربطی به افکار شما ندارد ! بودن، یعنی بدون فکر، بدون تحلیل، بدون قضاوت، و در اوج آرامش این لحظه را درک کنید ! شما خواهید فهمید افکار، احساسات یا قضاوتهای شما، اصلا ارتباطی با “بودن” ندارند !

انجام منظم این تمرین باعث خواهد شد که نه تنها در روز، بلکه در خواب خود نیز، هوشیاری داشته و خوابهای خود را کنترل کنید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع